Od lekarza do aptekarza

W związku z szeroko pojętym doradztwem zawodowym w edukacji wczesnoszkolnej drugoklasiści mieli okazję poznać zawody związane z ochroną zdrowia. Wizytę przedstawicieli grupy zawodowej lekarzy i farmaceutów, poprzedził cykl zajęć z edukacji przyrodniczej, podczas którego uczniowie poznali budowę ciała człowieka, rolę mięśni i kości. Dzięki uprzejmości nauczyciela biologii z naszej szkoły uczniowie mogli obejrzeć model  szkieletu człowieka, próbowali  dokonać podziału kości na długie i krótkie, zastanawiali się nad funkcją żeber oraz czaszki. Na zajęciach poznali również rożne specjalizacje lekarzy tj. ortodonta, ortopeda, laryngolog czy pediatra.

Na zaproszenie wychowawcy odpowiedziała pani Natalia – lekarz pediatra z iławskiego szpitala oraz pani Ewelina, która jest farmaceutką w jednej z morąskich aptek.  Obie panie w bardzo przystępny sposób zaprezentowały swoje zawody. Zajęcia rozpoczęły się od pytania nauczyciela „Kim według uczniów są zaproszeni goście?” Odpowiedzi padały różne cyt.: „doktorkami”, „naukowcami”, „lekarkami”, „aptekarkami”. Potem uczniowie dowiedzieli się jakie zawody faktycznie reprezentują „panie w białych fartuchach” oraz na czym dokładnie polega ich praca. Punktem wyjścia był temat marzeń i pasji oraz wiary w swoje możliwości. Następnie dzieci dzieliły się swoimi doświadczeniami z lekarzami oraz znajomością lekarstw. Zajęcia były przeprowadzone różnorodnymi metodami. Był pokaz filmików, w których  przedszkolaki wypowiadały się na temat zawodu lekarza, była drama – uczniowie odgrywali rolę pacjentów podczas wizyty u lekarza oraz wizytę w aptece z profesjonalną i bardzo nieprofesjonalną obsługą klienta. Uczniowie również mieli okazję wypisać receptę, doskonaląc przy tym umiejętność czytania, a także pisania swojego imienia, nazwiska, adresu i aktualnej daty. Poza tym odpowiadali na pytania, sami zadawali pytania, rozwiązywali zagadki i rebusy. Podsumowaniem lekcji było samodzielne rozwiązywanie krzyżówki, mającej na celu wykazanie się zdobytą na zajęciach wiedzą.

Najważniejszym przekazem tego spotkania, poza poznaniem specyfiki zawodu lekarza i farmaceuty było uzmysłowienie dzieciom, że mogą zostać kim tylko chcą, że „chcieć oznacza móc” oraz że marzenia naprawdę się spełniają.

Print Friendly, PDF & Email