odpłatność za obiady w styczniu 2022 r.

Informujemy, że w styczniu odpłatność za obiady wynosi 39 zł (10 x 3,90 zł). Termin uregulowania wpłaty – do 17.01.2022 r. Brak wpłaty w podanym terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych od nieterminowej wpłaty, prosimy zatem o uregulowanie odpłatności we wskazanym terminie.

Print Friendly, PDF & Email