Pierwszoklasiści w projekcie „Umiem pływać”

Uczniowie z klasy IA i IB  biorą udział w projekcie „ Umiem pływać” . Zajęcia są bezpłatne i odbywają się raz w tygodniu w Pływalni „Morąska Perła” pod okiem trenera Daniela Olszewskiego.  Przedsięwzięcie to ma na celu oswojenie dzieci z wodą, naukę bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. Zajęcia te są doskonałą formą aktywnego spędzania czasu wolnego. Promują  zdrowy i aktywny styl życia. Są doskonałym sposobem na wyłonienie talentów pływackich oraz zachęcenie dzieci do korzystania z  tej formy aktywności ruchowej. Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki. Poza tym wpływają pozytywnie na budowanie relacji z rówieśnikami.

Pierwszaki potrafią już zanurzać głowę pod wodą i nurkować w dal, dzięki ćwiczeniom wypornościowym potrafią leżeć na plecach i na brzuchu. Świetnie nurkują w głąb i wydobywają przedmioty, potrafią również skakać do głębokiej wody. Aktualnie doskonalą pracę nóg i rąk, aby nauczyć się pływać  kraulem.

Upowszechnianie aktywności fizycznej, popularyzacja sportu, zachęcanie do korzystania z pływalni razem z rodziną to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Miło spędzają czas , a uśmiech ciągle gości na ich buziach.

Print Friendly, PDF & Email