Projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie „ Z kulturą mi do twarzy ”, który będzie realizowany przez cały rok szkolny 2020/2021. Projekt ten ma na celu wprowadzanie uczniów w świat wartości, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku do tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie pozytywnych relacji społecznych. Realizację projektu rozpoczęto od rozważań nad szeroko pojętą kulturą. Dzieci zastanawiały się czym jest kultura osobista, co zaliczamy do zachowań kulturalnych oraz czym charakteryzuje się osoba kulturalna. Swoimi przemyśleniami bardzo chętnie podzieliły się przed kamerą – udzielając wypowiedzi w sondzie szkolnej przeprowadzonej przez lokalną telewizję. Pytanie brzmiało: „Kto to jest osoba kulturalna?”, a odpowiedzi były  m.in. następujące: cyt. „ to znaczy, że się przepuszcza kogoś w drzwiach, a nie wpycha się”, ” to osoba,  która mówi: proszę, przepraszam, wybaczam”, „to osoba, która nie pluje jedzeniem”,  „ kobiety wpuszcza się przodem, bo mają pierwszeństwo”,  „ osoba, która mówi: dzień dobry, przepraszam za spóźnienie i do widzenia”,  „osoba, która nie beka i mówi: proszę, przepraszam, dziękuję”, „ to ktoś kto nie mówi kiedy je, nie mlaska i nie siorbie, gdy pije” , „ to osoba, która w kościele nie biega w kółko, nie gra na telefonie, nie rozmawia tylko się modli”,  „ otwiera drzwi i mówi: kobiety przodem”.

Jak widać dzieci doskonale potrafią rozpoznać człowieka kulturalnego, życzymy więc, aby brały przykład tylko z takich osób.

Print Friendly, PDF & Email