Projekt: Klimat

W listopadzie br. w klasie 8A i 8B zostały przeprowadzone lekcje w ramach realizacji projektu pt.: PROJEKT: KLIMAT!. Lekcje dotyczyły zmian klimatycznych, ich przyczyn, skutków oraz sposobów zapobiegania. Zajęcia realizowano na lekcji biologii i edukacji dla bezpieczeństwa.
Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Ile wody potrzeba do produkcji ubrań mieszczących się w jednej szafie? Czy dżdżownice jedzą plastik? Ile śmieci rocznie produkuje każdy z nas? Czy Europa może być pierwszym na świecie neutralnym klimatycznie kontynentem? Odpowiedzi na te pytania uzyskali uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”, organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tematyka tegorocznej Lekcji dotyczyła zmian klimatu oraz sposobów jego ochrony. Uczniowie dowiedzieli się, co wpływa na zmiany klimatu, jakie są efekty tych zmian i jak można je powstrzymać. Zdobyli praktyczne wskazówki, co oni sami mogą zrobić, w swoim najbliższym otoczeniu, by ograniczać negatywny wpływ człowieka na środowisko. Poznali rozwiązania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w miastach oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w tym obszarze.
Przez zagadnienia związane ze skutkami zmian klimatycznych przeprowadził uczniów Tomek Michniewicz – jeden z najbardziej znanych polskich podróżników. Uczniowie zdobywali wiedzę o klimacie oglądając film z jego udziałem, czytając komiks, który powstał specjalnie na potrzeby projektu, a także rozwiązując zadania w broszurach edukacyjnych.
Nasza szkoła otrzymała pakiet bezpłatnych materiałów dydaktycznych, a także upominki dla wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w akcji.

Więcej o projekcie: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja
Maria Rolka
Elżbieta Derewecka

Print Friendly, PDF & Email