Projekt: Klimat

W listopadzie br. w klasie 8A i 8B zostały przeprowadzone lekcje w ramach realizacji projektu pt.: PROJEKT: KLIMAT!. Lekcje dotyczyły zmian klimatycznych, ich przyczyn, skutków oraz sposobów zapobiegania. Zajęcia realizowano na lekcji biologii i edukacji dla bezpieczeństwa. Każdy uczestnik otrzymał czytaj więcej …

Dzień Dziecka w SP1

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w naszej szkole przebiegały pod znakiem integracji po długiej przerwie spowodowanej pandemią. Wszystkie klasy wykazały się pomysłowością w zorganizowaniu swoich spotkań, które przebiegały w formie zabaw: muzyczno-plastycznych w salach lekcyjnych i ruchowych na zielonych terenach szkolnych, czytaj więcej …

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO (SIWZO)  dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych”  prowadzonego w trybie KONKURENCYJNYM W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. czytaj więcej …