Dzień Dziecka w SP1

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w naszej szkole przebiegały pod znakiem integracji po długiej przerwie spowodowanej pandemią. Wszystkie klasy wykazały się pomysłowością w zorganizowaniu swoich spotkań, które przebiegały w formie zabaw: muzyczno-plastycznych w salach lekcyjnych i ruchowych na zielonych terenach szkolnych, czytaj więcej …

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO (SIWZO)  dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych”  prowadzonego w trybie KONKURENCYJNYM W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. czytaj więcej …