Przedszkolaki czytają

W październiku 2020r. dzieci z oddziału przedszkolnego dołączyły do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego pt. „Magiczna moc bajek”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym postaw społecznych. To także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych  i rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia. Realizując działania tego projektu grupa przedszkolna w każdym miesiącu będzie wykonywała  zadania odnoszące się do czytelnictwa. Na początek najmłodsi wykonali wspólnie maskotkę, która będzie im towarzyszyła podczas magicznej podróży do świata wartości  oraz zaaranżowali „Kącik Projektowy” w swojej sali. Bez problemu dzieci nauczyły się również piosenki projektowej pt. „Magiczna moc bajek” oraz zrealizowały zajęcia dydaktyczne na temat szacunku do drugiego człowieka oraz stosowania zwrotów grzecznościowych. Przed przedszkolakami jeszcze wiele zadań do wykonania, ale z pewnością wykonają je wzorowo!

 

 

Print Friendly, PDF & Email