Wsparcie i konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego.