Zajęcia tutoringu w ramach projektu Ruch i zdrowie (re) Aktywacja.

W ramach projektu „ Ruch i zdrowie (re) Aktywacja” odbył się cykl zajęć z zakresu tutoringu. Tutoring to „metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym, oparta na relacji mistrz – uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka stara się o pełny rozwój jego potencjału” (Tutoring, teoria, praktyka.. P.Czekierda, B.Fingas). Podczas spotkań tutorskich uczeń m.in. odkrywa swoje mocne strony, określa cele, planuje przyszłość. Poza tym tworzy hierarchię wartości, którymi kieruje się w życiu. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, gdzie podopieczny ma okazję do wzmacniania poczucia własnej wartości oraz podejmowania działań, które przybliżą go do założonego celu. Tutoring to świetna metoda dla wszystkich, którzy chcą pracować nad swoim rozwojem osobistym.

Print Friendly, PDF & Email