MAM SUPER MOC- DBAM O ZDROWIE

Klasy 1a i 2a zostały zaproszone przez Ministra Zdrowia do realizacji programu edukacyjnego ” MAM SUPER MOC- DBAM O ZDROWIE”. Program realizowany jest przez Społeczną Fundację „Ludzie dla ludzi” przy wsparciu Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Celem programu jest wyposażenie dzieci w wiedzę , która pomoże im w budowaniu świadomej postawy wobec chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza nowotworowych oraz pokaże jak dbać o zdrowie. Zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowotnej zostały przeprowadzone 17 stycznia 2023r. przez Panią Alicję Chendoską. Ministerstwo Zdrowia wyposażyło obie klasy w gry edukacyjne „Piramida zdrowia” oraz w materiały edukacyjne dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki nowotworowej.

 

Print Friendly, PDF & Email