Spotkania tutorskie w ramach projektu „Kreujemy przyszłość w Jedynce”

 

W ramach projektu „ Kreujemy przyszłość w Jedynce” odbywają się zajęcia z zakresu tutoringu. Tutoring to „metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym, oparta na relacji mistrz – uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka stara się o pełny rozwój jego potencjału” (Tutoring, teoria, praktyka.. P.Czekierda, B.Fingas). Podczas spotkań tutorskich uczeń m.in. odkrywa swoje mocne strony, określa cele, planuje przyszłość. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, gdzie podopieczny ma okazję do wzmacniania poczucia własnej wartości oraz podejmowania działań, które przybliżą go do założonego celu.

Print Friendly, PDF & Email