Festiwal Nauki – 2019 w ”Jedynce”

10 czerwca br.,  już po raz siódmy odbył się w naszej szkole Festiwal Nauki. Inspiracją do zorganizowania tego przedsięwzięcia była „Noc naukowców” na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w 2012 roku, w której to wzięli udział nasi uczniowie wraz z nauczycielami. Wówczas to postanowiliśmy zorganizować, na miarę naszych możliwości, swą własną imprezę i zatytułowaliśmy ją „Festiwal Nauki w Jedynce”. To przedsięwzięcie stało się naszą tradycją i marką „Jedynki”.

Od początku impreza była przeznaczona nie tylko dla naszej młodzieży, ale też byli zapraszani uczniowie z ówczesnych szkół podstawowych zarówno z Morąga, jak też z okolicznych miejscowości. Brali w niej udział również rodzice naszych uczniów.

Naszym głównym celem było rozbudzanie zainteresowań naukowych, technicznych, przyrodniczych, a także tworzenie warunków do praktycznego działania najbardziej aktywnym uczniom. To właśnie oni pod kierunkiem swoich nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych prezentowali liczne pokazy, doświadczenia i prezentacje multimedialne z biologii, chemii, geografii, fizyki i matematyki. Demonstrowali również w formie ciekawych scenek sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Stopniowo przyłączali się do nas inni nauczyciele – przedmiotów humanistycznych, języków obcych oraz wychowania fizycznego, którzy w interesujący, przystępny i nieraz zabawny sposób prezentowali zagadnienia ze swoich dziedzin.

Od dwóch lat do udziału w Festiwalu, w ramach integracji, zapraszane są dzieci klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 3 i 4, które  z nowym rokiem szkolnym stają się uczniami klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 1 w związku trwającym przekształceniem naszej placówki. Udział w tak zorganizowanym przedsięwzięciu służyć ma zminimalizowaniu stresu związanego ze zmianą szkoły oraz sprzyjać integracji z uczniami „Jedynki”.

W tegorocznym Festiwalu  uczestniczyły dwie klasy trzecie z SP 3 i SP 4, a także dwie klasy czwarte z SP 1. Jak zwykle, przygotowaniem pokazów i doświadczeń zajęli się uczniowie ze starszych klas pod kierunkiem swoich nauczycieli.

Tym razem przygotowano siedem stanowisk, przy których można było zaobserwować lub samodzielnie wykonać rozmaite, ciekawe zadania i eksperymenty. Były to:

  • „Główka pracuje” – zabawy i łamigłówki geograficzne i matematyczne
  • Doświadczenia chemiczne
  • Myśl logicznie – zadania matematyczne
  • Doświadczenia fizyczne
  • Świat biologii – doświadczenia, obserwacje mikroskopowe i pokazy zjawisk przyrodniczych
  • Zabawy z robotami
  • Ćwiczenia sprawnościowe – pokonywanie toru przeszkód.

Dzieci biorące udział w Festiwalu zapoznawały się z każdym stanowiskiem, uczestniczyły w pokazach i zbierały na tzw. obiegówkach podpisy nauczycieli. Po uzyskaniu wszystkich wpisów oddawały kartki Dyrektorowi szkoły, który na podsumowanie przeprowadził losowanie nagród, ufundowanych przez Radę Rodziców, dla wszystkich uczestników edukacyjno-integracyjnej zabawy. Ponadto, zgodnie z tradycją, każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal Festiwalu Nauki w Jedynce.

Jak zwykle, impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzieci z ciekawością i chęcią brały udział w przygotowanych dla nich atrakcjach. Mamy nadzieję, że  dzięki takim właśnie przedsięwzięciom z niecierpliwością będą oczekiwały inauguracji nowego roku szkolnego w “Jedynce”.

Jako autorzy i pomysłodawcy, dbający o jakość edukacji dzieci i młodzieży, mamy wielką satysfakcję, że w innych szkołach znaleźli się naśladowcy takich działań, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

Print Friendly, PDF & Email